تجهیزات

بالن ژوژه 25CC روداژ دار

نام شرکت هر برند
نام فارسی بالن ژوژه 25CC روداژ دار

شرح کلی از بالن ژوژه 25CC روداژ دار

فروشنده بالن ژوژه 25CC روداژ دار

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بالن ژوژه 25CC روداژ دار و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

رنگ اورانین

نام شرکت هر برند
نام فارسی رنگ اورانین

شرح کلی از رنگ اورانین

فروشنده رنگ اورانین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه رنگ اورانین و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

رنگ کارمن

نام شرکت هر برند
نام فارسی رنگ کارمن

شرح کلی از رنگ کارمن

فروشنده رنگ کارمن

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه رنگ کارمن و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

روغن پمپ خلا

نام شرکت هر برند
نام فارسی روغن پمپ خلا

شرح کلی از روغن پمپ خلا

فروشنده روغن پمپ خلا

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه روغن پمپ خلا و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

سمپلر

نام شرکت ROTH
نام فارسی سمپلر

شرح کلی از سمپلر

فروشنده سمپلر

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه سمپلر  از کمپانی ROTH , AQUAMAX و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فلاسک کشت سلول 75 سانتی متری

نام شرکت SPL
نام فارسی فلاسک کشت سلول 75 سانتی متری

شرح کلی از فلاسک کشت سلول 75 سانتی متری

فروشنده فلاسک کشت سلول 75 سانتی متری

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فلاسک کشت سلول 75 سانتی متری و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فیلتر Whatman شماره 2 قطر 15cm

نام شرکت هر برند
نام فارسی فیلتر Whatman شماره 2 قطر 15cm

شرح کلی از فیلتر Whatman شماره 2 قطر 15cm

فروشنده فیلتر Whatman شماره 2 قطر 15cm

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فیلتر Whatman شماره 2 قطر 15cm و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فیلتر سر سرنگی 0.22 استریل

نام شرکت MICROLAB
نام فارسی فیلتر سر سرنگی 0.22 استریل

شرح کلی از فیلتر سر سرنگی 0.22 استریل

فروشنده فیلتر سر سرنگی 0.22 استریل

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فیلتر سر سرنگی 0.22 استریل از سایر برند ها نیر از جمله STARTECH , SARTORIUS و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فیلتر گلس فیبر قطر 47mm

نام شرکت S&S
نام فارسی فیلتر گلس فیبر قطر 47mm

شرح کلی از فیلتر گلس فیبر قطر 47mm

فروشنده فیلتر گلس فیبر قطر 47mm

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فیلتر گلس فیبر قطر 47mm و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

قطره چکان (پیپت)، 3ml، تک استریل

نام شرکت GLOBAL ROLL
نام فارسی قطره چکان (پیپت)، 3ml، تک استریل

شرح کلی از قطره چکان (پیپت)

فروشنده قطره چکان (پیپت)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه قطره چکان (پیپت) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کاغذ تورناسل- آبی

تولید کننده ایرانی
نام فارسی کاغذ تورناسل- آبی

شرح کلی از کاغذ تورناسل- آبی

فروشنده کاغذ تورناسل- آبی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کاغذ تورناسل- آبی و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کاغذ تورناسل- قرمز

تولید کننده ایرانی
نام فارسی کاغذ تورناسل- قرمز

شرح کلی از کاغذ تورناسل- قرمز

فروشنده کاغذ تورناسل- قرمز

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کاغذ تورناسل- قرمز و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیت الایزا- IL17A مورین

نام شرکت R.F.CHEM
نام فارسی کیت الایزا- IL17A مورین

شرح کلی از کیت الایزا- IL17A مورین

فروشنده کیت الایزا- IL17A مورین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیت الایزا- IL17A مورین و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیت الایزا- IL6 انسانی

نام شرکت R.F.CHEM
نام فارسی کیت الایزا- IL6 انسانی

شرح کلی از کیت الایزا- IL6 انسانی

فروشنده کیت الایزا- IL6 انسانی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیت الایزا- IL6 انسانی و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیت الایزا TNF ALFA انسانی

نام شرکت R.F.CHEM
نام فارسی کیت الایزا TNF ALFA انسانی

شرح کلی از کیت الایزا TNF ALFA انسانی

فروشنده کیت الایزا TNF ALFA انسانی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیت الایزا TNF ALFA انسانی و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

لوله فالکون 15 سی سی

نام شرکت SPL
نام فارسی لوله فالکون 15 سی سی

شرح کلی از لوله فالکون 15 سی سی

فروشنده لوله فالکون 15 سی سی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه لوله فالکون 15 سی سی ، SPL و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیت الایزا TNF ALFA مورین

نام شرکت R.F.CHEM
نام فارسی کیت الایزا TNF ALFA مورین

شرح کلی از کیت الایزا TNF ALFA مورین

فروشنده کیت الایزا TNF ALFA مورین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیت الایزا TNF ALFA مورین و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

لوله فالکون 50 سی سی

نام شرکت SPL
نام فارسی لوله فالکون 50 سی سی

شرح کلی از لوله فالکون 50 سی سی

فروشنده لوله فالکون 50 سی سی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه لوله فالکون 50 سی سی ، SPL و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

محلول ترایزول-محلول استخراج آر ان ای

نام محصول TRIZOL
نام فارسی محلول ترایزول- محلول استخراج آر ان ای از افت – خون
نام شرکت R.FCHEM

شرح کلی از محلول ترایزول

فروشنده محلول ترایزول

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه محلول ترایزول آزمایشگاه ، TRIZOL و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

مزور آزمایشگاه

نام محصول Graduated cylinder
نام فارسی مزور آزمایشگاه
نام شرکت ISOLAB

شرح کلی از Graduated cylinder

فروشنده مزور آزمایشگاه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه مزور آزمایشگاه ، Graduated cylinder و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

میکروتیوپ 1.5ml ، معمولی

نام محصول 1.5ml microtubule
نام فارسی میکروتیوپ 1.5ml ، معمولی

شرح کلی میکروتیوپ 1.5ml ، معمولی

فروشنده میکروتیوپ 1.5ml ، معمولی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه میکروتیوپ 1.5ml ، معمولی ، 1.5ml microtubule و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

میکروتیوپ 1.7ml ، مخصوص

نام محصول 1.7ml microtubule
نام فارسی میکروتیوپ 1.7ml ، مخصوص

شرح کلی میکروتیوپ 1.7ml ، مخصوص

فروشنده میکروتیوپ 1.7ml ، مخصوص

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه میکروتیوپ 1.7ml ، مخصوص ، 1.7ml microtubule و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

میکروتیوپ 2ml ، معمولی

نام محصول 2ml microtubule, normal
نام فارسی میکروتیوپ 2ml ، معمولی

شرح کلی میکروتیوپ 2ml ، معمولی

فروشنده میکروتیوپ 2ml ، معمولی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه میکروتیوپ 2ml ، معمولی ، 2ml microtubule, normal و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

نشادر , آمونیم کلراید

نام محصول Ammonium chloride
نام فارسی نشادر , آمونیم کلراید

شرح کلی نشادر , آمونیم کلراید

فروشنده نشادر , آمونیم کلراید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نشادر , آمونیم کلراید ، Ammonium chloride و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

نوک سمپلر آبی

نام محصول blue sampler tip
نام فارسی نوک سمپلر آبی

شرح کلی نوک سمپلر آبی

فروشنده نوک سمپلر آبی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نوک سمپلر آبی ، blue sampler tip و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

نوک سمپلر زرد

نام محصول Yellow sampler tip
نام فارسی نوک سمپلر زرد

شرح کلی نوک سمپلر زرد

فروشنده نوک سمپلر زرد

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نوک سمپلر زرد ، Yellow sampler tip و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

نوک سمپلر کریستالی

نام محصول RNase/DNase Free
نام فارسی نوک سمپلر کریستالی

شرح کلی نوک سمپلر کریستالی

فروشنده نوک سمپلر کریستالی

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نوک سمپلر کریستالی و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلیت 24 خونه

نام محصول Plate 24 well
نام فارسی پلیت 24 خونه
نام شرکت volac

شرح کلی از پلیت 24 خونه

فروشنده پلیت 24 خونه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلیت 24 خونه و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلیت 6 خونه

نام محصول Plate 6 well
نام فارسی پلیت 6 خونه
نام شرکت volac

شرح کلی از پلیت 6 خونه

فروشنده پلیت 6 خونه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلیت 6 خونه و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلیت 96 خونه

نام محصول Plate 96 well
نام فارسی پلیت 96 خونه
نام شرکت volac

شرح کلی از پلیت 96 خونه

فروشنده پلیت 96 خونه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلیت 96 خونه و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پیپت پاستور شیشه‌ای پایه بلند

نام محصول pasteur pipette
نام فارسی پیپت پاستور شیشه‌ای پایه بلند
نام شرکت volac

شرح کلی از پیپت پاستور شیشه‌ای پایه بلند

فروشنده پیپت پاستور شیشه‌ای پایه بلند

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پیپت پاستور شیشه‌ای پایه بلند و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پیپت پاستور شیشه‌ای پایه کوتاه

نام محصول pasteur pipette
نام فارسی پیپت پاستور شیشه‌ای پایه کوتاه
نام شرکت volac

شرح کلی از پیپت پاستور شیشه‌ای پایه کوتاه

فروشنده پیپت پاستور شیشه‌ای پایه کوتاه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پیپت پاستور شیشه‌ای پایه کوتاه و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ترازو با دقت 0.01 تا 500 گرم، جیبی

نام محصول Scales with an accuracy of 0.01 to 500 g
نام فارسی ترازو با دقت 0.01 تا 500 گرم
نام شرکت چینی

شرح کلی از ترازو با دقت 0.01 تا 500 گرم

فروشنده ترازو با دقت 0.01 تا 500 گرم

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ترازو با دقت 0.01 تا 500 گرم و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ترازو با دقت 1 گرم با ظرفیت 5 کیلو

نام محصول Scales to the nearest 1 gram
نام فارسی ترازو با دقت 1 گرم با ظرفیت 5 کیلو
نام شرکت SATRUE

شرح کلی از ترازو با دقت 1 گرم با ظرفیت 5 کیلو

فروشنده ترازو با دقت 1 گرم با ظرفیت 5 کیلو

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ترازو با دقت 1 گرم با ظرفیت 5 کیلو و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ترازو با دقت 1 گرم تا ظرفیت 7 کیلو

نام محصول Scales with an accuracy of 1 gram up to a capacity of 7 kg
نام فارسی ترازو با دقت 1 گرم تا ظرفیت 7 کیلو
نام شرکت ELECTRONIC

شرح کلی از ترازو با دقت 1 گرم تا ظرفیت 7 کیلو

فروشنده ترازو با دقت 1 گرم تا ظرفیت 7 کیلو

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ترازو با دقت 1 گرم تا ظرفیت 7 کیلو با ظرفیت 210 گرم و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ترازو با دقت 1/100

نام محصول Scales with an accuracy of 1/100
نام فارسی ترازو با دقت 1/100 با ظرفیت 210 گرم
نام شرکت SARTARIUS

شرح کلی از ترازو با دقت 1/100

فروشنده ترازو با دقت 1/100 با ظرفیت 210 گرم در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ترازو با دقت 1/100 با ظرفیت 210 گرم و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

0.2ml PCR Tube

نام محصول 0.2ml PCR Tube
نام فارسی تیوپ 0.2ML
نام شرکت BIORAD

شرح کلی از تیوپ 0.2ML

فروشنده تیوپ 0.2ML در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه تیوپ 0.2ML و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دستکش لاتکس

نام محصول  Latex gloves
نام فارسی دستکش لاتکس

شرح کلی از دستکش لاتکس

فروشنده دستکش لاتکس در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دستکش لاتکس و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دستکش نیتریل

نام محصول Nitrile gloves
نام فارسی دستکش نیتریل

دستکش نیتریل

فروشنده دستکش نیتریل در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دستکش نیتریل و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت تجهیزات وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فهرست