مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان

نام محصول 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )
نام فارسی گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 440167

فروشنده گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )

نام محصول 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )
نام فارسی گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) سیگما 440167

خرید 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetrahydrofuran , THF

نام محصول Tetrahydrofuran , THF
نام فارسی حلال تتراهیدروفوران- تی اچ اف
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Tetrahydrofuran , THF سیگما 401757

خرید Tetrahydrofuran , THFدر ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال تتراهیدروفوران- تی اچ اف سیگما Tetrahydrofuran , THFو محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تری ایزو پروپیل سیلان

نام محصول Triisopropylsilane 98% , TIPS
نام فارسی تری ایزو پروپیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از تری ایزو پروپیل سیلان سیگما 233781

فروشنده تری ایزو پروپیل سیلان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه تری ایزو پروپیل سیلان سیگما Triisopropylsilane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Triisopropylsilane

نام محصول Triisopropylsilane 98% , TIPS
نام فارسی تری ایزو پروپیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Triisopropylsilaneسیگما 233781

خرید Triisopropylsilane در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه تری ایزو پروپیل سیلان سیگما Triisopropylsilane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Methylimidazole

نام محصول Methylimidazole
نام فارسی متیل ایمیدازول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Methylimidazole سیگما m50843

خرید Methylimidazole در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه متیل ایمیدازول سیگما Methylimidazole و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

متیل ایمیدازول

نام محصول Methylimidazole
نام فارسی متیل ایمیدازول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از متیل ایمیدازول سیگما m50843

فروشنده متیل ایمیدازول در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه متیل ایمیدازول سیگما Methylimidazole و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دیتیزون

نام محصول Dithizone ACS reagent, ≥85.0%
نام فارسی دیتیزون
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دیتیزون سیگما 194832

فروشنده دیتیزون در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دیتیزون سیگما Dithizone ACS reagent و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Dithizone ACS reagent

نام محصول Dithizone ACS reagent, ≥85.0%
نام فارسی دیتیزون
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Dithizone ACS reagent سیگما 194832

خرید Dithizone ACS reagent در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دیتیزون سیگما Dithizone ACS reagent و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycerol BioUltra

نام محصول ( Glycerol BioUltra , for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% ( GC
نام فارسی حلال گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی – خشک ( بدون آب )
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Glycerol BioUltra سیگما 49767

خرید Glycerol BioUltra بایولوژی در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما Glycerol BioUltra و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال گلیسیرین ، گیلیسرول

نام محصول ( Glycerol BioUltra , for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% ( GC
نام فارسی حلال گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی – خشک ( بدون آب )
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما 49767

فروشنده گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما Glycerol BioUltra و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دکان

نام محصول Decane
نام فارسی دکان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دکان سیگما d901

فروشنده دکان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکان سیگما Decane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Decane

نام محصول Decane
نام فارسی دکان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Decane سیگما d901

خرید Decane در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکان سیگما Decane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Solvent Ethylene glycol

نام محصول Solvent Ethylene glycol
نام فارسی حلال اتلین گلایکل
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Solvent Ethylene glycol سیگما 324558

خرید Solvent Ethylene glycol در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال اتلین گلایکل سیگما Solvent Ethylene glycol و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال اتلین گلایکل

نام محصول Solvent Ethylene glycol
نام فارسی حلال اتلین گلایکل
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از حلال اتلین گلایکل سیگما 324558

فروشنده حلال اتلین گلایکل در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال اتلین گلایکل سیگما Solvent Ethylene glycol و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال تولوئن

نام محصول Toluene anhydrous, 99.8%
نام فارسی حلال تولوئن
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از حلال تولوئن سیگما 244511

فروشنده حلال تولوئن در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال تولوئن سیگما Toluene anhydrous, 99.8% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

زیرکونیوم ترت بوتوکساید

نام محصول Zirconium(IV) butoxide solution
نام فارسی پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما 333948

فروشنده پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما Zirconium(IV) butoxide solution و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Zirconium(IV) butoxide solution

نام محصول Zirconium(IV) butoxide solution
نام فارسی پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Zirconium(IV) butoxide solution سیگما 333948

خرید Zirconium(IV) butoxide solution در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما Zirconium(IV) butoxide solution و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Folic acid

نام محصول Folic acid ≥97%
نام فارسی فولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Folic acid سیگما f7876

خرید Folic acid در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فولیک اسید سیگما Folic acid ≥97%و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فولیک اسید

 

نام محصول Folic acid ≥97%
نام فارسی فولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از فولیک اسید سیگما f7876

فروشنده فولیک اسید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فولیک اسید سیگما Folic acid ≥97%و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

گلیسیرین ، گیلیسرول

نام محصول (Glycerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC
نام فارسی گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید سل کالچر- کشت سلول برای الکتروفورز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما g2025

فروشنده گلیسیرین ، گیلیسرول در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما Glycerin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycerin

نام محصول (Glycerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC
نام فارسی گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید سل کالچر- کشت سلول برای الکتروفورز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Glycerin سیگما g2025

خرید Glycerin در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما Glycerin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Montmorillonite K 10

نام محصول Montmorillonite K 10, powder
نام فارسی  پودر مونت موریلونیت | نانو رس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از  Montmorillonite K 10 سیگما 69866

خرید Montmorillonite K 10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما Montmorillonite K 10, powder و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

مونت موریلونیت

نام محصول Montmorillonite K 10, powder
نام فارسی  پودر مونت موریلونیت | نانو رس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما 69866

فروشنده  پودر مونت موریلونیت | نانو رس در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما Montmorillonite K 10, powder و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دکستران

نام محصول Dextran from Leuconostoc spp
نام فارسی دکستران از لکو نوستوک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دکستران از لکو نوستوک سیگما 31388

فروشنده دکستران در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکستران سیگما Dextran from Leuconostoc spp و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Dextran from Leuconostoc spp

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Polyvinylpyrrolidone PVP K10 سیگما p2307

خرید Polyvinylpyrrolidone PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Polyvinylpyrrolidone

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Polyvinylpyrrolidone PVP K10 سیگما p2307

فروشنده Polyvinylpyrrolidone PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلی ونیل پیرولیدون PVP K10

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما p2307

فروشنده پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

زیرکونیم تتروکساید

نام محصول Zirconium(IV) oxide
نام فارسی پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پودر اکسید زیرکونیوم سیگما 230693

فروشنده پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید سیگما Zirconium(IV) oxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Zirconium(IV) oxide

نام محصول Zirconium(IV) oxide
نام فارسی پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Zirconium(IV) oxide سیگما 230693

خرید Zirconium(IV) oxide در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید سیگما Zirconium(IV) oxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس

نام محصول ( Phosphate buffered saline ( PBS
نام فارسی قرص بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از ( Phosphate buffered saline ( PBS سیگما P4417

فروشنده بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه قرص بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس سیگما ( Phosphate buffered saline ( PBS و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

( Phosphate buffered saline ( PBS

نام محصول ( Phosphate buffered saline ( PBS
نام فارسی قرص بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از ( Phosphate buffered saline ( PBS سیگما P4417

خرید ( Phosphate buffered saline ( PBS در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه قرص بافر فسفات سالین ، بافر pbs – پی بی اس سیگما ( Phosphate buffered saline ( PBS و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

نام محصول Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC)
نام فارسی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز سیگما H7509

فروشنده هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز سیگما Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC)

نام محصول Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC)
نام فارسی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Hydroxypropyl methyl cellulose , HPMC سیگما H7509

خرید Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC) در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز سیگما Hydroxypropyl) methyl cellulose , HPMC) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

1-Naphthylacetic acid , NAA

نام محصول 1-Naphthylacetic acid , NAA
نام فارسی یک نفتیل استیک اسید-کود ضد ریزش سیب (هورمون ضد ریزش میوه گلابی). 1-نفتیل استیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از 1-Naphthylacetic acid , NAA سیگما 806862

خرید 1-Naphthylacetic acid , NAA در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نفتیل استیک اسید کود ضد ریزش سیب سیگما 1-Naphthylacetic acid , NAA و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

نفتیل استیک اسید کود ضد ریزش سیب

نام محصول 1-Naphthylacetic acid , NAA
نام فارسی یک نفتیل استیک اسید-کود ضد ریزش سیب (هورمون ضد ریزش میوه گلابی). 1-نفتیل استیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از نفتیل استیک اسید کود ضد ریزش سیب سیگما 806862

فروشنده نفتیل استیک اسید کود ضد ریزش سیب در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه نفتیل استیک اسید کود ضد ریزش سیب سیگما 1-Naphthylacetic acid , NAA و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

محیط کشت سابرود دکستروز آگار

نام محصول SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology
نام فارسی محیط کشت سابرود دکستروز آگار
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از محیط کشت سابرود دکستروز آگار سیگما 105438

فروشنده محیط کشت سابرود دکستروز آگار در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه محیط کشت سابرود دکستروز آگار سیگما SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

SABOURAUD 4% dextrose agar

نام محصول SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology
نام فارسی محیط کشت سابرود دکستروز آگار
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از SABOURAUD 4% dextrose agar سیگما 105438

خرید SABOURAUD 4% dextrose agar در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه محیط کشت سابرود دکستروز آگار سیگما SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Chitosan low molecular weight

نام محصول Chitosan low molecular weight
نام فارسی کیتوسان ورزن مولکولی پایین ،چیتوسان چیتوزان کیتوزان -کایتوسان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Chitosan low molecular weight سیگما 448869

خرید Chitosan low molecular weight در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیتوسان ، چیتوسان سیگما Chitosan low molecular weight و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیتوسان

نام محصول Chitosan low molecular weight
نام فارسی کیتوسان ورزن مولکولی پایین ،چیتوسان چیتوزان کیتوزان -کایتوسان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از کیتوسان ، چیتوسان سیگما 448869

فروشنده کیتوسان ، چیتوسان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیتوسان ، چیتوسان سیگما Chitosan low molecular weight و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلی کاپروراکتون – پی سی ال

نام محصول Polycaprolactone average Mn 80,000 , PCL
نام فارسی پلی کاپروراکتون – پی سی ال
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پلی کاپروراکتون – پی سی ال سیگما 440744

فروشنده پلی کاپروراکتون – پی سی ال در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی کاپروراکتون – پی سی ال سیگما Polycaprolactone average Mn 80,000 , PCL و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Polycaprolactone average

نام محصول Polycaprolactone average Mn 80,000 , PCL
نام فارسی پلی کاپروراکتون – پی سی ال
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Polycaprolactone average سیگما 440744

خرید Polycaprolactone average در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی کاپروراکتون – پی سی ال سیگما Polycaprolactone average Mn 80,000 , PCL و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Pluronic F-127

نام محصول Pluronic® F-127 powder, BioReagent, suitable for cell culture
نام فارسی پلورونیک – فلورونیک اف 127
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Pluronic F-127 سیگما p2443

خرید Pluronic F-127 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلورونیک – فلورونیک اف 127 سیگما Pluronic® F-127 powder, BioReagent, suitable for cell culture و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلورونیک – فلورونیک اف 127

نام محصول Pluronic® F-127 powder, BioReagent, suitable for cell culture
نام فارسی پلورونیک – فلورونیک اف 127
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پلورونیک – فلورونیک اف 127 سیگما p2443

فروشنده پلورونیک – فلورونیک اف 127 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلورونیک – فلورونیک اف 127 سیگما Pluronic® F-127 powder, BioReagent, suitable for cell culture و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ژلاتین

نام محصول Gelatin from porcine skin gel strength 300, Type A
نام فارسی ژلاتین ، ژلاتین از پوست خوک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از ژلاتین سیگما G2500

فروشنده ژلاتین در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ژلاتین ، ژلاتین از پوست خوک سیگما Gelatin from porcine skin gel strength 300, Type A و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Gelatin from porcine skin gel strength

نام محصول Gelatin from porcine skin gel strength 300, Type A
نام فارسی ژلاتین ، ژلاتین از پوست خوک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Gelatin سیگما G2500

خرید Gelatin در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ژلاتین ، ژلاتین از پوست خوک سیگما Gelatin from porcine skin gel strength 300, Type A و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Urethane

نام محصول Urethane ≥99%
نام فارسی اورتان ، یورتان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Urethane سیگما U2500

خرید Urethane در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه اورتان ، یورتان سیگما Urethane ≥99% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

اورتان

نام محصول Urethane ≥99%
نام فارسی اورتان ، یورتان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از اورتان ، یورتان نیترات سیگما U2500

فروشنده اورتان ، یورتان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه اورتان ، یورتان سیگما Urethane ≥99% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بیسموت 3 نیترات

نام محصول Bismuth(III) nitrate pentahydrate
نام فارسی بیسموت 3 نیترات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از بیسموت 3 نیترات سیگما 248592

فروشنده بیسموت 3 نیترات در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بیسموت 3 نیترات سیگما Bismuth(III) nitrate pentahydrate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Bismuth(III) nitrate pentahydrate

نام محصول Bismuth(III) nitrate pentahydrate
نام فارسی بیسموت 3 نیترات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Bismuth(III) nitrate pentahydrate سیگما 248592

خرید Bismuth(III) nitrate pentahydrate در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بیسموت 3 نیترات سیگما Bismuth(III) nitrate pentahydrate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فهرست