مقالات و دانستنیها

  1. خانه
  2. مقالات و دانستنیها
آداک دارو

مهارت های دست ورزی و ایمنی

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه
در طول یک واحد درسی آزمایشگاهی اگر فراگیر با ابزار و موادی که سروکار دارد به درستی آشنایی نداشته باشد ممکن است همواره در معرض خطرات گوناگونی چون سوختگی؛انفجار ؛ آتش سوزی و مسمومیت قرار گیرد . بی دقتی ؛کم…
آداک دارو

CA31 : ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه
فرآیند تولید فوم از جمله صنایعیست که در آن افراد با مواد شیمیایی گوناگونی مواجهه دارند و عدم رعایت اصول ایمنی و شغلی در هنگام کار با آنها میتواند باعث ایجاد اثرات سوء متنوعی گردد. در نتیجه بمنظور ارائه اقدامات…
آداک دارو

سنتز شیمیایی پلی آنیلین نانوساختار در حضور یونهای روی

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه
در این تحقیق ، نانو ذرات پلی آنیلین در حضور نمک روی گردید و خواص و الکتروشیمیایی پلیمر حاصل با استفاده از تکنیک جذب مولکولی  FTIRو UV-Vis  و رسانایی سنجی مورد بررسی قرار گرفت. جابجایی در پیک های مشخصه پلی…
آداک دارو

خطرات مواد شیمیایی در صنایع شیمیایی

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه
در این مقاله انواع خطرات مربوط به مواد شیمیایی دسته بندی و نحوه مقابله با ریسک های ناشی از آن، با دو ریکرد مورد بررسی فرا گرفته است. در دو دسته خطرات فیزیکی و خطرات سلامتی (بهداشتی) دسته بندی گردیده…
فهرست